Obchodní podmínky

Tím, že zákazník sdělí společnosti Burda International CZ s.r.o. své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb BURDA Praha (zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na Akci, k objednávce předplatného vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách, objednáním předplatného na telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s Akcemi pořádanými společností Burda International CZ s.r.o.), uděluje tím společnosti Burda International CZ s.r.o. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.) prostřednictvím zpracovatele - společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice a k zpřístupnění těchto údajů jejím obchodním partnerům uvedeným na jejích webových stránkách a/nebo podílejících se na té které příslušné Akci. Tento souhlas uděluje zákazník na 15 let s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu společnosti Burda International CZ s.r.o.

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti Burda International CZ s.r.o. vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Praha či jejích shora zmiňovaných obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Praha či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo zrušení provede přímým kliknutím na zrušující odkaz v textu reklamního sdělení nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně společnosti Burda International CZ s.r.o. sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.


Kompletní znění všeobecných podmínek obchodní společnosti Burda International CZ s.r.o. najde zde:

http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho