Kontakt

Sídlo společnosti:
Burda International CZ s.r.o.
Luxembourg Plaza
Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
Tel.: 221 589 111

Oddělení předplatného:
E-mail: predplatne@burda.cz

Předplatné:
ČR: SEND Předplatné
distribuční firma
Tel.: 777 333 370, 225 985 225
E-mail: send@send.cz
www.send.cz

SR: Magnet Press
distribuční firma
Tel.: 02/67 20 19 31-33
E-mail: predplatne@press.sk
www.press.sk

Ruka držící telefon